Journal Club

2018.11.14 New disk sizes consistent with theory, but only after rescaling for variability link do pełnego tekstu: https://arxiv.org/abs/1811.0368, referowała Mary Loli

2018.11.07 UFO w obiekcie Ton 28, referowała Bożena

2018.10.31 variability of high redshift quasars, referował Conor

2018.10.17 referowała Bożena