Wykonawcy

Bożena Czerny – kierownik projektu:

Download CV


Mary Loli Martinez Aldama – postdoc:


Michal Zajacek – postdoc:


Raj Prince – postdoc:


Mohammad Hassan Naddaf Moghaddam – doktorant:


Swayamtrupta Panda – doktorant:


Vikram Kumar Jaiswal – doktorant:


Aleksandra Olejak – studentka:


Mateusz Rałowski – student:


Robert Przyłuski – student:


Marzena Śniegowska – student:

Mateusz Bronikowski – student:

Piotr Trzcionkowski – student: